به جای اوجی، کهتری آمد!

1 مهر 1401 ساعت 7:57

میز نفت - عدم حضور اوجی در مراسم افتتاح نمایشگاه ایران پلاست و راهی شدن پیام کهتری در این مراسم، نشان داد اوجی دل خوشی از معاون خود ندارد.کد مطلب: 33923

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/33923/جای-اوجی-کهتری-آمد

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com