صف سوخت در جنگ جهانی اول | عکس

23 خرداد 1401 ساعت 1:58

میز نفت - این تصویر مربوط به صف دریافت سوخت است که مردم لهستان در جریان جنگ جهانی اول، برای دریافت سوخت ساعتها منتظر می ماندند.کد مطلب: 33196

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/33196/صف-سوخت-جنگ-جهانی-اول-عکس

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com