پاسخ شاه میرزایی با ابرهه و عبدالمطلب!

3 خرداد 1401 ساعت 3:19

خبرنگار: نظرتان درباره ادغام پالایش و پخش با پتروشیمی چیست؟
شاه میرزایی: وقتی سپاه ابرهه قصد داشت به مکه حمله کند به عبدالمطلب خبر داد؛ عبدالمطلب هم گفت من صاحب شترهای خود هستم!


برای دانلود اینجا کلیک کنید.


کد مطلب: 33068

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/33068/پاسخ-شاه-میرزایی-ابرهه-عبدالمطلب

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com