اوجی، زیر سایه خحسته مهر؟

16 آبان 1400 ساعت 11:35

میز نفت - جواد اوحی در حکم مدیریت خجسته مهر او را از مقوله فروش نفت حذف کرده بود اما مدیرعامل نفت، با انتصاب محمدی پور به مدیریت امور بین الملل، برخلاف نظر وزیر نفت عمل کرد.


اوجی زیر سایه خجسته مهر - میز نفت


کد مطلب: 31617

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/31617/اوجی-زیر-سایه-خحسته-مهر

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com