پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 12 مرداد 1393 ساعت 22:26 https://www.mizenaft.ir/gallery/1545/1/یک-خودکشی-خانوادگی-زمان-هیتلر -------------------------------------------------- عنوان : یک خودکشی خانوادگی در زمان هیتلر -------------------------------------------------- خودکشی دکتر "کورت لوییز" شهردار لایپزیگ و خانواده اش پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم و ورود نظامیان امریکایی به این شهر. کورت لوییز و خانواده اش با پوشیدن لباس رسمی و بستن آرم نازی بر بازوی خویش،دسته جمعی سیانور خورده و به زندگی خود پایان دادند متن :