پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 23 خرداد 1401 ساعت 1:58 https://www.mizenaft.ir/news/33196/صف-سوخت-جنگ-جهانی-اول-عکس -------------------------------------------------- عنوان : صف سوخت در جنگ جهانی اول | عکس -------------------------------------------------- میز نفت - این تصویر مربوط به صف دریافت سوخت است که مردم لهستان در جریان جنگ جهانی اول، برای دریافت سوخت ساعتها منتظر می ماندند. متن :