پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 19 بهمن 1400 ساعت 8:31 https://www.mizenaft.ir/news/32457/10-کشور-دارنده-ذخایر-گاز-جهان -------------------------------------------------- عنوان : 10 کشور دارنده ذخایر گاز جهان -------------------------------------------------- میز نفت - بر اساس آخرین داده های بین المللی، جدول زیر نشان می دهد 10 کشور دارنده ذخایر گازی جهان، هر کدام چند درصد از ذخایر گاز را به نام خود ثبت کره اند. متن :